Katecheza 10

Bóg wezwał mnie po imieniu

 

Nagranie piosenki: „Bóg jest miłością”.

Plik z nagraniem posłuży katechecie do wspólnej modlitwy rozpoczynającej katechezę.

Plik dźwiękowy z różnymi odgłosami.

To pomoc do przeprowadzenia zabawy: „ZGADNIJ: CO TO?”

Katecheta prosi dzieci o uważne posłuchanie prezentowanych dźwięków i określenie, skąd one
pochodzą. Po zabawie katecheta podaje uczniom zagadkę do rozwiązania: Dzięki czemu słyszeliście
w tej zabawie dźwięki? Co posiada każdy człowiek?
Zagadka jest wprowadzaniem do zapoznania dzieci z historią Salomona i rozmowy o słuchaniu Boga w
Słowie Bożym.

Plik dźwiękowy: „Samuel”;

Odsłuchanie opowiadania o historii małego chłopca imieniem Samuel jest wstępem do kontynuacji
procesie poznawania historii postaci, w dalszej części katechezy na podstawie odczytanego przez
katechetę fragmentu z Pierwszej Księgi Samuela 3, 1-10.

Prezentacja: „Jak dzieci Boże słuchają Pana Boga?”

Prezentacja jest dodatkową pomocą w rozmowie, w której celem jest przekazanie uczniom prawdy, że
od momentu chrztu świętego wszyscy jesteśmy wezwani przez Boga, czyli powołani do Jego służby.
Katecheta ukierunkowuje rozmowę z uczniami, aby znaleźli odpowiedź na pytanie: Kto wie, na czym
polega służba Panu Bogu?

Zapisz się do newslettera