Katecheza 13

Bóg nas kocha i zaprasza do miłości

Odtworzenie opowiadania posłuży katechecie do wprowadzenia uczniów w rozmowę dotycząca tego, że nie powinnyśmy nikomu sprawiać przykrości. Dzięki tej rozmowie katecheta może kontynuować dalszą cześć lekcji, której celem jest ukazanie Miłości bliźniego, jako jednego z najważniejszych zadań, jakie daje nam Pan Bóg.  Dzięki rozmowie z uczniami na temat niewłaściwego zachowania bohaterów opowiadania, katecheta może zrealizować kolejny z ważnych celów niniejszej katechezy, a jest nim kształtowanie u uczniów zdolności empatii i wprowadzenie w zasady współżycia w duchu miłości bliźniego, szczególnie z rówieśnikami.

 

Nauka piosenki gestami w części końcowej lekcji stanowi utrwalenie prawd i wiadomości wprowadzonych w czasie katechezy skoncentrowanych wokół przykazania miłości Boga i bliźniego.

NAUKA PIOSENKI NR 9 „TY JESTEŚ DAREM” (Z GESTAMI)

1. Ty jesteś darem, (pokazujemy na osobę obok)
dla mnie darem, (pokazujemy na siebie)
ty jesteś darem Najwyższego. (pokazujemy na osobę obok i na „niebo”) (x2)

2. Ja jestem darem, (pokazujemy na siebie)
dla ciebie darem, (pokazujemy na osobę obok)
ja jestem darem Najwyższego. (pokazujemy na siebie i na „niebo) (x2)

3. On jest darem, (pokazujemy na inną osobę)
dla nas darem (pokazujemy dwiema rękoma wokół),
on jest darem Najwyższego. (pokazujemy na osobę dalej i na „niebo) (x2)

Zapisz się do newslettera