Katecheza 14

Okrywamy ślady Pana Boga

Piosenka może stać się modlitwą kończącą katechezę.

Zarówno nagranie jak i prezentacja posłużą katechecie do zrealizowania zasadniczej części lekcji w pracy z podręcznikiem. Uczniowie przyglądają się ilustracjom w podręczniku na s. 38 i 39. 

Katecheta zadaje pytania:
– Czyje ślady zostały przedstawione na rysunku? 
– A czyje ślady widzimy na zdjęciach na s. 38? 
– Co przedstawiają kolejne zdjęcia na s. 39?
– Co one mówią o Panu Bogu? 

W czasie rozmowy z uczniami katecheta może posłużyć się dodatkowo prezentacją: „Czyje to ślady?”.

Celem pytań zadanych przez katechetę jest skojarzenie przez uczniów przykładów zawartych na oglądanych ilustracjach z konkretnym działaniem Pana Boga. Po rozmowie z uczniami, nauczyciel odtwarza nagranie „Takie to piękne”. W oparciu o wysłuchane przez dzieci opowiadanie katecheta prowadzi dalszą rozmowę. Celem rozmowy jest ukazanie myśli głównej całej lekcji: Możemy powiedzieć, że piękny krajobraz jest śladem Boga, który stworzył świat. Mówi o tym także Pismo Święte w Psalmie 46, wersecie 9: „Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana, Dzieła zdumiewające, których dokonuje na ziemi”.

Zapisz się do newslettera