Katecheza 15

Bóg mówi do nas w Piśmie Świętym

NAUKA PIOSENKI NR 10 „CZYTAJ BIBLIĘ, MÓDL SIĘ CO DZIEŃ” (Z GESTAMI):
Czytaj Biblię. (dłonie obok siebie jakby kartki książki – gest czytania) módl się co dzień. (x3) 
(dłonie złożone jak do modlitwy) 
Czytaj Biblię, módl się co dzień. Jeśli wzrastać chcesz. (x3) 
(dłonie podnoszone coraz wyżej jedna nad drugą)

Katecheta ucząc dzieci tekstu piosenki, przygotowuje je do zrozumienia i przyjęcia prawdy, że Bóg w Piśmie Świętym opowiada nam o sobie i o swojej miłości do nas. Dlatego powinniśmy chcieć słuchać z uwagą słuchać Pisma Świętego na Mszy Świętej, podczas lekcji religii lub w domu, i z ochotą wypełniać usłyszane słowa.

 

Slajdy zamieszone w prezentacji zostały tak skomponowane, aby mogła ona być wyświetlana w zasadzie całą lekcję ilustrując kolejno omawiane treści: pisanie listów przez ludzi oraz Pismo Święte jako list ze słowami Boga skierowanymi do ludzi. Prezentacja ukazuje także, że ludzie piszą do siebie wiadomości w bardzo różnych formach: listy na papierowe, kartki pocztowe, e-maile, sms-y, tak też Pismo Święte posiada różne wydania, książki te różnią się wyglądem, zawierają tę samą treść, te same słowa Boga skierowane do ludzi. 

Zapisz się do newslettera