Katecheza 16

Bóg daje się nam poznać w Panu Jezusie

Głównym celem katechezy 16 jest ukazanie uczniom podstawowego kerygmatu: potrzeby zbawienia, zapowiedzi i przyjściu Zbawiciela, Pana Jezusa, Jego nauczania, cudów, które czynił, zbawczej męki, śmierci i zmartwychwstania. Zadaniem katechety jest skupienie uwagi uczniów na Osobie Jezusa Chrystusa, jako Tego, którego Bóg posłał i który mówi nam to, co chce powiedzieć o sobie Bóg. Bardzo wyraźnie należy podkreślić, że Bóg kocha człowieka, chce go wyzwolić od zła i obdarzyć szczęściem, pragnie, aby człowiek Go poznał – dlatego posłał do nas Pana Jezusa.

Piosenka: „Czytaj Biblię, módl się co dzień”, może posłużyć jako modlitwa.

Piosenka „Bóg jest miłością” nauka drugiej i trzeciej zwrotki (z gestami), jako utrwalenie treści katechezy oraz modlitwę na zakończenie katechezy.

 

 

 

 

 

Zapisz się do newslettera