Katecheza 17

Pan Jezus ukazuje nam dobroć Ojca

Katecheta przypomina uczniom, że Pan Jezus był Nauczycielem, który przez słowa i cuda ukazał nam Boga Ojca. Piosenka „Bóg jest miłością” – trzy zwrotki (z gestami) – modlitwa.

Odsłuchanie opowiadania jest wstępem do przekazania uczniom prawdy o tym, że Jezus wyzwolił ludzi od zła.

 

Slajdy zawarte w prezentacji prowadzą nauczyciela i ucznia przez całą część zasadniczą katechezy. Dzięki zawartości prezentacji katecheta może przedstawić najważniejsze treści katechezy: Pan Jezus był Nauczycielem, który przez słowa i cuda ukazał nam Boga Ojca. I tu katecheta po kolei może wprowadzać odpowiednie treści:

– Pan Jezus, gdy chodził po ziemi, pomagał ludziom: karmił głodnych, uzdrawiał chorych i pocieszał smutnych. Nie chciał posiadać więcej, niż inni. Służył potrzebującym.

– Pan Jezus nie przestał kochać ludzi nawet wtedy, gdy źli ludzie, którzy nie przyjęli Jego nauki, skazali Go na śmierć. Największym cudem Pana Jezusa jest to, że chociaż umarł i został złożony w grobie, to trzeciego dnia zmartwychwstał. Jezus Chrystus jest żywy. Widzą Go na własne oczy święci w niebie.

Zapisz się do newslettera