Katecheza 18

Pan Jezus uczy, że Bóg jest wśród nas

Zasadniczymi celami katechezy jest: ukazanie Boga, który bezwarunkowo kocha człowieka i daje mu się poznać oraz uświadomienie prawdy, że Bóg jest obecny w sprawowanej liturgii.

Katecheta rozpoczynając lekcję przypomina uczniom, że poprzez słowa Biblii, czyli Pisma Świętego, sam Bóg mówi do nas. Zaprasza uczniów do posłuchania tego, co Bóg chce nam dzisiaj powiedzieć poprzez wysłuchanie fragmentu z Pisma Świętego: „Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20).

Aby uczniowie mogli lepiej zrozumieć usłyszane słowa z Pisma Świętego, śpiewają piosenkę „Pan jest wśród nas”, po czym katecheta zaprasza uczniów do wysłuchania opowiadania „W czyje imię przychodzicie”. 

Nagranie piosenki „Jesteś, o Panie, wśród nas”

Zapisz się do newslettera