Katecheza 19

Bóg przychodzi do nas w osobie kapłana

Film ukazuje uczniom prawdę, że Bóg działa poprzez kapłanów, przychodzi w czasie Mszy Świętej przez kapłana. Pomaga wyjaśnić uczniom, że obecnie Pan Jezus działa przez kapłanów czyli przez księży. 

Film przedstawiający moment konsekracji pozwala katechecie w bardziej przystępny dla ucznia wyjaśnić i uświadomić prawdę, że Bóg jest obecny w sprawowanej liturgii. Pozwala w pełniejszy sposób okazać misję celebracji Eucharystii, którą Pan Jezus przekazał Apostołom, a wraz z nimi – wszystkim kapłanom. Gdy podczas Mszy Świętej ksiądz mówi do wiernych, to jakby sam Pan Bóg do nich mówił. A gdy ksiądz powtarza słowa Pana Jezusa z Ostatniej Wieczerzy, to Pan Jezus działa przez niego.

Wspólne śpiewanie piosenki „Jesteś Panie wśród nas”, może stanowić podsumowanie rozmowy dotyczącej Bożej obecności pośród ludzi. Piosenka wprowadza także w rozmowę z uczniami o tym,    że Pan Jezus przychodzi na Mszy Świętej przez kapłana.

„Opowiadanie Antka” to tekst dzięki któremu, który służy po raz kolejny wyakcentowaniu prowadzącego do zrozumienia i zapamiętania przez ucznia, że Pan Jezus na Mszy Świętej przychodzi do nas w osobie kapłana, jak również prawdy, że ksiądz jest zwykłym człowiekiem, a niezwykłe jest działanie Pana Boga, który przez kapłanów przychodzi do nas i naucza nas.

Prezentacja zawierająca slajdy ukazujące kapłanów w różnych okolicznościach: odprawiającego Mszę Świętą, kapłana na pielgrzymce, modlącego się wraz z zebranymi wiernymi przed przydrożną kapliczką, czy też grającego w piłkę z młodzieżą lub rozmawiającego z dziećmi, pozwala ukazać uczniom, że ksiądz jest zwykłym człowiekiem wziętym spośród nas, aby służyć Bogu i ludziom. 

Plik dźwiękowy z taneczną muzyką jest pomocą niezbędną do poprowadzenia zabawy dydaktycznej podsumowującej katechezę. 

Zapisz się do newslettera