Katecheza 20

Bóg mówi do nas podczas Mszy Świętej

Dzięki filmowi przedstawiającemu procesję z Ewangeliarzem katecheta może w łatwiejszy sposób wyjaśnić uczniom, że Bóg jest obecny w sprawowanej liturgii w słowie Bożym, poprzez to, iż w Piśmie Świętym jest zawarte słowo Boga, który przez nie mówi do nas.

Piosenka „Czytaj Biblię módl się co dzień” stanowi dopełnienie rozmowy z dziećmi o czytaniu i słuchaniu Słowa Bożego w czasie liturgii słowa w czasie Mszy Świętej, a także poza nią, np. na lekcji religii, czy też w domu. Katecheta w rozmowie z uczniami podkreśla, że na Mszy Świętej, Pismo Święte jest czytane w sposób uroczysty. Fragmenty z Pisma Świętego czyta lektor. 

Na koniec czytania, słyszymy słowa: „Oto słowo Boże”.  W ten sposób podkreślamy, że mówił do nas sam Bóg. Odpowiadamy: „Bogu niech będą dzięki”, aby podziękować Bogu za to, że do nas mówi. Podczas każdej Mszy Świętej słuchamy także fragmentu z Księgi Pisma Świętego zwanej Ewangelią. Ewangelię czyta ksiądz, a my stoimy podczas słuchania, aby pokazać naszą cześć i szacunek dla Pana Jezusa. Po przeczytaniu Ewangelii ksiądz mówi „Oto słowo Pańskie”, a my dziękujemy Panu Jezusowi, że przyszedł do nas w swoim słowie i oddajemy Mu cześć, mówiąc: „Chwała Tobie, Chryste”.

Ścieżkę dźwiękową można wykorzystać do przeprowadzenia warz z uczniami modlitwy na wzór paraliturgii. 

Slajd zawarty w prezentacji, przedstawiający Pana Jezusa nauczającego  dzieci oraz kapłana nauczającego w kościele, może stanowić pomoc w rozmowie katechety z uczniami, czasie której katecheta wyjaśnia, w jaki sposób Bóg mówi do każdego człowieka.

Zapisz się do newslettera