Katecheza 21

Bóg daje się nam w czasie Mszy Świętej

Katecheta, aby podprowadzić uczniów pełniejszemu zrozumieniu obecności Boga w sprawowanej liturgii pod postaciami eucharystycznymi oraz samej konsekracji chleba i wina, podczas której następuje przemiana chleba w postaci białej hostii, w ciało Pana Jezusa, a wina w jego krew, może posłużyć się filmem przedstawiającym moment przeistoczenia. 

Nauka piosenki z gestami:

O, milcząca Hostio biała, (wyciągamy ręce przed siebie nieco do góry) 
Na kolanach wielbię Cię. (składamy dłonie do modlitwy) 
Tyś tak nikła, taka mała, (składamy dłonie razem jakbyśmy chcieli zaczerpnąć wody) 
A w tym cieniu kryje się Ten, co rządzi całym światem, (kreślimy dłońmi krąg zaczynając od środka nad głową i rozkładając ręce w obie strony) 
Bóg wszechmocny, Stwórca nasz, (jedną dłoń kładziemy na sercu, drugą wskazujemy niebo) 
Przed, którego majestatem (wyciągamy ręce przed siebie nieco do góry) 
Aniołowie kryją twarz. (składamy dłonie do modlitwy i pochylamy głowę w ukłonie)

Nagranie pozwala uzmysłowić uczniom, że być jak najbliżej Jezusa można spotykając się z Nim, ukrytym pod postaciami eucharystycznymi w czasie na Mszy Świętej. Pozwala poznać uczniom, że Bóg tak bardzo i bezwarunkowo kocha człowieka, że pozostał z nami tu na ziemi, ukryty w Najświętszym Sakramencie.

Zapisz się do newslettera