Katecheza 22

Bóg jest obecny w Najświętszym Sakramencie

1. Nagranie piosenki i Playback piosenki: O milcząca Hostio biała
2. Nagranie: TAJEMNICA WODZA
3. Prezentacja: Oddajemy cześć Panu Jezusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie.
Treści katechezy skoncentrowane są na:
– Utrwalenie prawdy o Bogu, który bezwarunkowo kocha człowieka i daje mu się poznać;
– Pogłębienie prawdy o Bogu obecnym pod postaciami Eucharystycznymi tj. w Najświętszym
Sakramencie.

Nagranie piosenki i Playback piosenki: „O milcząca Hostio biała”.
Rozpoczęcie katechezy modlitwą – piosenką „O milcząca Hostio biała”. Słowa piosenki stanowią
wprowadzenie w tematykę katechezy i doskonałą treść modlitwy na rozpoczęcie lekcji.

 

Nagranie: TAJEMNICA WODZA
Wysłuchanie przez uczniów nagrania „Tajemnica wodza”, wprowadza uczniów w tajemnicę „ukrycia
Pana Jezusa” w Najświętszym Sakramencie. Stwarza również możliwość katechecie, aby wyjaśnił
uczniom czym jest adoracja Najświętszego Sakramentu: że czas spędzony w ciszy na modlitwie przed
Panem Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie w tabernakulum, czy wystawionym w
monstrancji, to chwile, kiedy możemy dziękować Panu Jezusowi, za całe dobro, które uczynił dla ludzi,
opowiedzieć Mu o swoim życiu, poprosić o pomoc dla siebie, najbliższych lub innych ludzi.
W czasie modlitwy przed Najświętszym Sakramentem można modlić się z książeczki do nabożeństwa, w
której zawarte są różne modlitwy, albo czytać Pismo Święte i rozmyślać o słowach Pana Jezusa, które
on kieruje do każdego człowieka, podpowiadając mu jak mądrze żyć, a tym samym, okazywać miłość
Jemu samemu i ludziom. Albo po prostu można pobyć w Jego obecności, bez słów, jak to często bywa w
towarzystwie najlepszego przyjaciela. Przy tej okazji, katecheta może także opowiedzieć, że sam też
często wstępuje do kościoła, aby opowiedzieć Panu Jezusowi o tym, co przeżywa, czego doświadcza w
codziennym życiu, pomodlić się w ważnych potrzebach ważnych dla niego ludzi np. za dzieci, które
uczy. Katecheta może także zachęcić, by korzystali z możliwości wstąpienia do kościoła i modlitwy przed
Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie.

 

Prezentacja: Oddajemy cześć Panu Jezusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie.
Prezentacja, zawierająca kolejno kilka zdjęć Najświętszego Sakramentu w monstrancji, m.in. podczas
nabożeństwa na ołtarzu, podczas błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem, podczas procesji
Bożego Ciała, może stanowić dla katechety pomoc w czasie wyjaśniania uczniom tajemnicy „ukrycia”
Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, czy też do powtórki wprowadzonych treści w czasie lekcji.

Zapisz się do newslettera