Katecheza 23

Bóg uczy nas dobrego życia

Nagranie piosenki i playback piosenki: „Dzięki o Panie”.
Piosenka to pomoc do prowadzenia modlitwy ze śpiewem na rozpoczęcie katechezy (zwrotki 1-3):
ref: Dzięki o Panie, składamy dzięki,
o Wszechmogący nasz Królu w niebie.
1. Za to, że dałeś nam wiarę.
ref: Dzięki o Panie, składamy dzięki,
o Wszechmogący nasz Królu w niebie.
2. Za to, że dałeś nam miłość.
ref: Dzięki o Panie, składamy dzięki,

o Wszechmogący nasz Królu w niebie.
3. Za to, że dałeś nam siebie.
ref: Dzięki o Panie, składamy dzięki,
o Wszechmogący nasz Królu w niebie.

 

Nagranie: NIC NIE WOLNO
Wysłuchanie nagrania opowiadania pt. „Nic nie wolno”, przygotowuje uczniów do rozmowy z katechetą,
o tym, że zasady w życiu codziennym jak i w szkole są niezbędne. Jeśli komuś zależy na innych, to pilnuje
przestrzegania zasad. Katecheta w tej rozmowie podkreśla, że Panu Bogu bardzo zależy, aby ludzie, których
sam stworzył byli szczęśliwi. Dlatego dał ludziom zasady, które prowadzą do szczęścia, a nazywamy je
przykazaniami Bożymi.

Zapisz się do newslettera