Katecheza 24

Słuchamy Boga

Nagranie piosenki i playback piosenki: „Dzięki o Panie”
Pieśń – modlitwa: „Dzięki, o Panie”, jako wprowadzenie do katechezy.

 

Nagranie: CZEGO NIE USŁYSZAŁ TEN
Przeczytanie lub odtworzenie tekstu „Czego nie usłyszał ten, który nie słucha” jest wprowadzeniem do
rozmowy katechety z uczniami, że Pan Bóg kocha także tych, którzy Go nie słuchają.
Niestety, często nie mogą usłyszeć Jego słów: „Kocham Cię!”, bo nie wsłuchują się w słowa, zawarte w
treści przykazań Bożych, Piśmie Świętym, które Bóg kieruje do nich bezpośrednio. Przez to, jest im
niezwykle trudno dostrzec nieustanną troskę Boga o nich oraz Jego nieustanne działanie w ich życiu,
dla ich dobra.
Katecheza 25 Kochamy

 

Nagranie i playback piosenki: „Czytaj Biblię módl się co dzień”.
Nagranie i playback piosenki: „Czytaj Biblię módl się co dzień” to baza muzyczna do zabawy w kręgu.
Zabawa polega na tym, że uczniowie tworzą krąg i chodzą dookoła, śpiewając piosenkę nr 10 „Czytaj
Biblię, módl się co dzień”. Gdy piosenka się skończy, dzieci zatrzymują się. Katecheta
zapowiada, że poda przykłady tego, jak ważne jest słuchanie, a uczniowie mają
dokończyć zdania. Katecheta po raz kolejny odtwarza piosenkę, a zadaniem dzieci jest podać
przykłady tego, jak ważne jest słuchanie. Po dwóch, trzech przykładach katecheta
znowu odtwarza piosenkę, a dzieci maszerują. Kiedy muzyka cichnie, uczniowie podają kolejne
przykłady.

 

Zapisz się do newslettera