Katecheza 26

Kochamy Boga

Nagranie piosenki i playback piosenki: „Jesteś o Panie wśród nas”,
to propozycja na część
podsumowująca katechezy: utrwalenie wiadomości oraz wraz z aktem miłości – modlitwę końcową.
Dzieci mówią akt miłości, a następnie śpiewają piosenkę:
1. Jesteś o Panie wśród nas
to miejsce i czas
Gdzie dwóch lub trzech
W Imieniu Twym przychodzi, by wielbić Cię
Ty jesteś pośród nich.
2. Witaj o Panie wśród nas
Twoje to miejsce i czas
W Imieniu Twym jesteśmy tu
By miłość wyznać Ci

Wysławiać Cię i czcić
3. Chwała Ci Jezu i cześć
Z serc naszych płynie ta pieśń
Wznosimy ręce wielbiąc Cię Tyś Królem,
Tyś Panem jest
Sławimy Imię Twe!

Akt miłości
Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję. Nad wszystko, co jest stworzone, Boś Ty dobro
nieskończone.

 

Prezentacja: Dekalog
Prezentacja może być pomocna w zilustrowaniu uczniom podziału przykazań Bożych na 2 części/grupy:
pierwsze trzy przykazania mówią o tym, że Bóg jest zawsze najważniejszy w życiu człowieka, a
pozostałe dotyczą ludzi.
Omawiając temat 25 „Kochamy Boga”, katecheta bardziej szczegółowo omawia trzecie przykazanie,
kładąc szczególny nacisk na ukazania istoty świętowania niedzieli. Katecheta tłumaczy uczniom, że
niedziela jest dniem, w którym wszyscy wierzący Bogu i Ci, którzy chcą dojść do obiecanego szczęścia –
powinni wziąć udział we Mszy Świętej, czyli Eucharystii. Niedziela to dzień, w którym Pan Jezus
zmartwychwstał i wierzymy, że jest żywy pośród nas, chociaż Go nie widzimy. Cieszymy się, bo
wierzymy, że my także zmartwychwstaniemy. Dlatego wyrażając naszą radość ze zmartwychwstania
Pana Jezusa Idziemy na Mszę Świętą. Często jemy uroczysty obiad. Staramy się mieć
czas dla rodziny, przyjaciół, np. idziemy razem na spacer, odwiedzamy rodzinę, przyjaciół.

Zapisz się do newslettera