Katecheza 1

Kochamy każdego człowieka

Nagranie piosenki i playback piosenki: Bóg jest miłością
Uczniowie w czasie tej katechezy śpiewając piosenkę „Bóg jest miłością”, kończą modlitwę na
rozpoczęcie katechezy.

 

Prezentacja: Kochaj bliźniego
Prezentacja „Kochaj bliźniego”, może być dodatkową pomocą podczas pracy z podręcznikiem w czasie
katechezy, kiedy to zadaniem uczniów będzie podanie konkretnych przykładów złego postępowania w
szkole, wśród kolegów i koleżanek, a także podania przykładów zachowań zgodnych z Bożymi
przykazaniami.
Może być także pomocna w rozważaniach fragmentu Listu do Efezjan (Ef 4, 1-32).

Zapisz się do newslettera