Katecheza 3

Krzyż Jezusa naszym znakiem

Prezentacja "Krzyż Pana Jezusa naszym znakiem". Prezentacja zawiera zdjęcia budynków kościoła wybudowanych w różnym stylu z widocznym znakiem krzyża. Jest materiałem uzupełniającym, ilustrującym do rozmowy z dziećmi ukierunkowującej ich ku skupieniu się na znaku krzyża. Katecheta może ma możliwość zaprezentowania obrazów kościołów wybudowanych w różnym stylu. Zwraca uwagę, że elementem charakterystycznym, który odróżnia kościoły od innych budynków, takich jak: kamienica, blok mieszkalny, supermarket, szkoła szpital, poczta, jest krzyż umieszczony na dachu, wieży kościoła lub fasadzie budynku.

W prezentacji katecheta znajdzie także materiał pomocny do wyjaśnienia dzieciom, jak prawidłowo wykonać znak krzyża.

Zapisz się do newslettera