Katecheza 4

Dom Boży i nasz dom

Nagranie piosenki nr 3 „Jeden jest tylko Pan”.

Plik z nagraniem posłuży katechecie w procesie uczenia dzieci słów i śpiewu tejże piosenki.
Katecheta odtwarza piosenkę, potem uczy jej słów.

Słowa piosenki:

Jeden jest tylko Pan, tutaj jest Jego dom, klęknijcie wszyscy,
którzy tu wchodzicie i razem chwalmy Go.
Miejsce to wybrał Pan, aby wysłuchać nas,
śpiewajmy wszyscy słudzy Jego domu, Bogu oddajmy cześć.

Śpiew piosenki jest bardzo dobrą formą zebrania i powtórzenia najważniejszych treści katechezy. Katecheta stawiając dzieciom pytania: O czym mówi ta piosenka? O rodzinie Bożej czy o świątyni – budynku? Sprawdza, czy dzieci właściwie zrozumiały różnicę pomiędzy kościołem rozumianym jako świątynia (budynek), a Kościołem, będącym rodziną Bożą, która w świątyni modli się do Boga.


Playback piosenki nr 3 „Jeden jest tylko Pan”.

Katecheta odtwarzając muzykę instrumentalną – melodię do piosenki 3 „Jeden jest tylko Pan”, aranżuje zabawę: KOŚCIÓŁ – RODZINA BOŻA I KOŚCIÓŁ – DOM MODLITWY.

Dzieci wychodzą na środek i dobierają się czwórkami lub piątkami (grupy mogą różnić się liczbą osób). Dzieci muszą zapamiętać, w której są grupie. Następnie rozchodzą się po wyznaczonym miejscy do zabawy, np. po dywanie, z tyłu klasy.

Na początku zabawy, dzieci chodzą swobodnie np. w obrębie dywanu. Gdy katecheta zatrzymuje muzykę i pokazuje zdjęcie, zadaniem dzieci jest odpowiednio zareagować. I tak: kiedy katecheta pokaże ilustrację wspólnoty (np. ludzi modlących się przed posiłkiem, w domu albo na Mszy Świętej), wtedy dzieci z poszczególnych grup mają się odnaleźć i wziąć za ręce, tworząc mały krąg. Po czym powtarzają za katechetą: „Tworzymy Kościół, czyli rodzinę Bożą”. A gdy katecheta pokazuje ilustrację kościoła (np. z zewnątrz albo pustego wnętrza) – uczniowie najpierw nieruchomieją. Katecheta mówi: „Budujemy świątynię, czyli dom Boży”, a uczniowie stając, podnoszą ręce nad głową, łącząc dłonie, jakby tworzyły stromy dach i powtarzają: „Budujemy świątynię, czyli dom Boży”.

W ten sposób dzieci w formie zabawy zapamiętują i utrwalają wiadomości: o tym, czym jest świątynia (kościół jako budynek) oraz czym jest Kościół, jako rodzina Boża.

Zapisz się do newslettera