Katecheza 5

Dobry Bóg stwarza świat

Nagranie piosenki nr 4 „Ha, ha, ha! Alleluja!”

Nagranie piosenki „Ha, ha, ha! Alleluja!” stanowi pomoc do nauki piosenki z gestami w części wstępnej katechezy, a także wstęp do ukazania dzieciom śpiewu jako formy modlitwy.

Tekst piosenki z gestami:

Ha, ha, ha! Alleluja! (podnosimy ręce coraz wyżej aż do samej do góry)
Ho ho ho! Hosanna! (machając rękami, opuszczamy je dół)
Mój (wskazujemy na siebie) Pan (wskazujemy na niebo) kocha (ręce skrzyżowane na piersiach) mnie. (na siebie)
Jego radość (palcami pokazujemy dołeczki w policzkach) jest w sercu mym. (kładziemy prawą dłoń na piersi, w miejscu serca)

 

Playback  „Stworzenie świata”.

Plik zawiera nagranie fragmentu „Hymnu o stworzeniu świata” na podstawie Księgi Rodzaju 1, 1-25.

Katecheta omawiając z uczniami dzieło stworzenia świata może odtworzyć uczniom plik dźwiękowy lub samodzielnie przeczytać niniejszy fragment Pisma Świętego.

Prezentacja „Dbamy o świat, który dał nam Pan Bóg”.

Prezentacja jest dodatkową pomocą do pracy z podręcznikiem w czasie katechezy. Można ją wykorzystać omawiając z uczniami ilustracje o stworzeniu świata, a także podczas rozmowy wyjaśniającej uczniom treść „Hymnu o stworzeniu świata” – ukazując Boga Ojca, jako Stwórcę pięknego i dobrego świata, o który powinniśmy wspólnie dbać.

Zapisz się do newslettera