Katecheza 6

Chwalimy Boga z aniołami

Nagranie piosenki „Ha, ha, ha! Alleluja!”

Nagranie piosenki „Ha, ha, ha! Alleluja!” stanowi pomoc do nauki piosenki z gestami w części wstępnej katechezy, a także wstęp do ukazania dzieciom śpiewu jako formy modlitwy.

Tekst piosenki z gestami:

Ha, ha, ha! Alleluja! (podnosimy ręce coraz wyżej aż do samej do góry)
Ho ho ho! Hosanna! (machając rękami, opuszczamy je dół)
Mój (wskazujemy na siebie) Pan (wskazujemy na niebo) kocha (ręce skrzyżowane na piersiach) mnie. (na siebie)
Jego radość (palcami pokazujemy dołeczki w policzkach) jest w sercu mym. (kładziemy prawą dłoń na piersi, w miejscu serca)

Ścieżka dźwiękowa: „Spokojna muzyka”

Prezentacja: „Co widzimy oczami, a co widzimy inaczej”.

Obrazy zawarte w prezentacji mogą być pomocne do przeprowadzenia z uczniami rozmowy o tym, że
nie wszystko, co istnieje, możemy zobaczyć. Stanowi punkt wyjścia do przekazania dzieciom prawdy, ze
Bóg stworzył nie tylko świat, który możemy zobaczyć. Stworzył również wiele rzeczy, które czujemy,
choć trudno je dostrzec, także istoty, które są niewidzialne.

 

Nagranie opowiadania „Radość Aniołów”

Nagranie to stanowi pomoc dydaktyczną, którą katecheta może posłużyć się do przeprowadzenia pogadanki o Aniele Stróżu z nawiązaniem do zasad właściwego zachowania się. Może być również punktem wyjścia do zapoznania uczniów z treścią modlitwy do Anioła Stróża oraz omówienia jej treści.

Zapisz się do newslettera