Katecheza 9

Jestem dzieckiem Bożym

Nagranie piosenki: „W imię Ojca i Syna i Ducha Św.”

Plik z nagraniem posłuży katechecie do wspólnej modlitwy rozpoczynającej katechezę. Dzieci śpiewają
piosnkę z użyciem gestów, utrwalając tym samym prawidłowe wykonywanie znaku krzyża.
Śpiew piosenki stanowi doskonała formę dydaktyczną, dzięki której uczniowie mogą powtórzyć ważne
treści z poprzednich katechez. Uczniowie mogą również zaśpiewać tę piosenkę – jako wprowadzenie do
powtórzenia wiadomości o znaku krzyża lub po ich powtórzeniu.

Prezentacja: „Chrzest święty”

Może stanowić dodatkową pomoc dla nauczyciela w omówieniu i zobrazowaniu uczniom znaków chrztu
świętego: naznaczenia krzyżem i polania wodą, namaszczenia olejem krzyżma i nałożenie białej szaty,
zapalenia świecy.

Zapisz się do newslettera