Jezus – nasz Zbawiciel

Podręcznik, Ćwiczenia dla ucznia i siedem zeszytów Poradnika metodycznego do nauki religii dla klasy 2 szkoły podstawowej

Kup

Podręcznik do religii dla klasy 2 Szkoły Podstawowej „Jezus nasz Zbawiciel”.

Podstawa programowa katechezy z 8 VI 2018.

Program ogólnopolski dla klas I-IV szkoły podstawowej „Zaproszeni na ucztę z Jezusem”.

Program nr AZ-1-01/18

Nr podręcznika: AZ-12-01/18-KR-21/21

Seria: „Wierzę w Boga”

Materiały multimedialne do podręcznika: strona serwisu katechetycznego Wydawnictwa WAM: katechizmy.pl.

Podręcznik do religii dla klasy 2 Szkoły Podstawowej „Jezus nasz Zbawiciel” Wydawnictwa WAM powstał na podstawie nowego „Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach”, dokumentu przygotowanego przez Komisję Wychowania Katolickiego KEP (z 19 września 2018 r.). Zarówno podręcznik ucznia, zeszyt ćwiczeń oraz poradnik metodyczny w serii „Wierzę w Boga” oraz pomoce multimedialne do podręcznika są zgodne z „Podstawą Programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” (KEP, 8 czerwca 2018 r.).

1. Podręcznik do religii dla klasy 2 Szkoły Podstawowej „Jezus nasz Zbawiciel”.

Podręcznik jest bogato ilustrowany, rysunki i fotografie utrzymane są w przyjemnych i ciekawych dla dziecka barwach, w pozytywnym klimacie emocjonalnym. Materiał ilustracyjny ukazuje sceny biblijne, a także z życia codziennego dziecka i rodziny oraz wprowadza w liturgię Kościoła. Jest więc znakomitym materiałem do katechezy biblijnej, ukazuje jej związek z przeżyciami i doświadczeniami dziecka oraz przygotowuje do udziału w liturgii Kościoła.

Teksty w podręczniku to krótkie cytaty z Biblii i wyjaśnienia tematu. Każdy temat zawiera także modlitwę oraz wyróżniony odpowiednią czcionką tekst najważniejszych treści do przyswojenia i zapamiętania przez ucznia. Na te najistotniejsze wiadomości wskazują PRZEWODNICY. Są to postaci świętych – w klasie drugiej to św. Teresa.

– Podręcznik zawiera 60 tematów

– Ciekawa szata graficzna oraz różnorodne zadania zachęcają uczniów do aktywnej pracy;

– Interaktywne materiały multimedialne zamieszczone na stronie katechetycznej wydawnictwa WAM, stwarzają katechecie możliwość twórczej pracy z treściami katechetycznymi, wykorzystania tablicy multimedialnej oraz prowadzenia katechezy zdalnej.

2. Ćwiczenia do religii dla klasy 2 Szkoły Podstawowej „Jezus nasz Zbawiciel”.

Ćwiczenia zostały przygotowane jako pomoc dla ucznia w rozumieniu treści katechezy, w twórczym podejściu do tematu i w utrwaleniu wiadomości.

Ćwiczenia zawierają bogaty zestaw zadań dostosowanych do możliwości poznawczych i motorycznych ucznia, opierają się na materiale rysunkowym przeznaczonym  do twórczego uzupełnienia kolorowymi elementami wycinanymi, naklejkami oraz własnymi rysunkami dziecka.

Ćwiczenia niewątpliwie pomogą angażować dziecko w przeżywanie tajemnic wiary, kształtować postawy i interioryzować poznane wartości chrześcijańskie i ogólnoludzkie.

Poradnik metodyczny do nauki religii dla klasy 2 Szkoły Podstawowej  „Jezus nasz Zbawiciel”.

Poradnik metodyczny „Jezus nasz Zbawiciel” dla katechetów klasy 2 szkoły podstawowej stanowi część pakietu edukacyjnego dla klas 1-4 z nowej serii podręczników „Wierzę w Boga” zgodnej z „Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” z 2018 r. Katecheza na tym etapie jest wprowadzeniem w podstawowe treści wiary, jak również ma za zadanie budzić zaufanie do Boga i pragnienie spotkania z Nim podczas modlitwy.

Poradnik zawiera wszystkim scenariusze lekcji, w których katecheta znajdzie m.in.: spis pomocy przydatnych w trakcie katechezy; plan każdej katechezy; rozpisane szczegółowo poszczególne punkty planu; liczne wskazówki, jak prowadzić uczniów przez kolejne etapy zajęć; ciekawe opowiadania; w każdej katechezie propozycję zabaw i zajęć ruchowych; modlitwy oraz teksty pieśni i piosenek; sformułowane cele katechetyczne, treści i wymagania zgodne z nową podstawą programową z 2018 roku.

Poradnik metodyczny jest dostępny w zeszytach, co ułatwi katechetom korzystanie z niego w szkole.

– Proponuje wiele metod aktywizujących, m.in. zabawy aktywizujące i integrujące klasę, metody plastyczne, muzyczne, dramowe, teatralne i parateatralne, gry i zabawy dydaktyczne, a także proste elementy pracy z Biblią.

Przykładowa katecheza: PODRĘCZNIK, ĆWICZENIA, PORADNIK METODYCZNY

Zobacz w sklepie Wydawnictwa WAM:

Jezus - nasz Zbawiciel

Podręcznik do religii dla klasy 2 szkoły podstawowej

Jezus - nasz Zbawiciel

Ćwiczenia do religii dla klasy 2 szkoły podstawowej

Jezus - nasz Zbawiciel

Poradnik metodyczny do nauki religii dla klasy 2 szkoły podstawowej

Jezus - nasz Zbawiciel

E-book –Poradnik metodyczny do nauki religii dla klasy 2 szkoły podstawowej

Jezus - nasz Zbawiciel

Pakiet dla katechetów do klasy 2 szkoły podstawowej

Zapisz się do newslettera