Prowadzę cię

Podręcznik dla ucznia i Poradnik metodyczny do nauki religii dla klasy 7 szkoły podstawowej

Kup

Podręcznik do religii dla klasy 7 szkoły podstawowej „Prowadzę cię”

Podstawa programowa katechezy z 8 VI 2018

Program ogólnopolski dla klas V-VIII szkoły podstawowej „Bóg kocha i zbawia człowieka”.

Program nr AZ-2-01/18

Nr podręcznika: AZ-23-01/18-KR-3/22

Seria: „Słuchaj, mój ludu”

 

Podręcznik do religii dla klasy 7 szkoły podstawowej „Prowadzę cię”

Podręcznik do religii dla klasy 7 „Prowadzę cię” stanowi ciąg dalszy pakietu edukacyjnego dla klas 5–8 serii wydawniczej SŁUCHAJ, MÓJ LUDU: podręczników „Szukam cię” i „Jestem twoim Zbawicielem”.

Tytuł „Prowadzę cię” mówi: nie jesteś sama, nie jesteś sam, jest KTOŚ, KTO prowadzi cię przez zawiłości życia, pokazuje, jak być osobą szczęśliwą (to także sztuka) i jak dawać szczęście innym. On jest zawsze z tobą: jesteś Jego umiłowanym dzieckiem. Słuchaj Go, ale też nie bój się pytać, dociekać, zastanawiać, marzyć… i modlić się.

Podręcznik zawiera bogato ilustrowane teksty źródłowe (Pismo Święte, opowiadania, wywiady, krótkie omówienia nauczania Kościoła), ciekawe pytania i zadania problemowe, a na marginesie teksty MODLITW i ważne wiadomości w formie SMS-ów.

Pomocą dla ucznia są TABLICE z zestawieniem wierzeń i religii świata oraz wyznań chrześcijańskich, a także KALENDARIUM wydarzeń historycznych.

 

Poradnik metodyczny do religii dla klasy 7 szkoły podstawowej „Prowadzę cię”

Ciąg dalszy pakietu edukacyjnego dla klas 5–8 serii wydawniczej SŁUCHAJ, MÓJ LUDU. Poradnik opracowany do podręcznika ucznia „Prowadzę cię” nr AZ-23-01/18-KR-3/22  zgodny z „Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” z 2018 r. oraz z programem Komisji Wychowania Katolickiego KEP dla klas 5–8 szkoły podstawowej „Bóg kocha i zbawia człowieka”.

Poradnik wspiera katechetę w takim prowadzeniu lekcji, by uczniów

– zainteresować,

– zachęcić do aktywnego udziału w lekcji,

– sprowokować do refleksji,

– włączyć do modlitwy

– prowadzić do zaangażowania się z wiarą w życie Kościoła.

Opracowanie każdej jednostki lekcyjnej obejmuje: spis potrzebnych materiałów i pomocy, plan katechezy oraz szczegółowy scenariusz.

Scenariusze katechez zawierają opis różnorodnych metod zapoznawania uczniów z Pismem Świętym i innymi tekstami źródłowymi. Uczniowie mogą uzupełniać notatki, tworzyć myślografy, formułować pytania, odgrywać różne scenki, a także sięgać do swoich doświadczeń i podawać przykłady.

Liczne propozycje to metody pracy, które angażują uczniów tak, by uwrażliwić ich na wartości etyczne i duchowe. Są to na przykład krótkie ankiety, minisondaże, pytania dotyczące rozmów o pozytywnych i negatywnych przeżyciach nastolatków. Katecheta znajdzie tu także wskazówki, jak prowadzić rozmowy, by zapewnić odpowiednią dyskrecję, szacunek i wynikające z nich poczucie bezpieczeństwa uczniów.

W materiałach metodycznych znajdują się także komentarze, które katecheta może wykorzystać w miniwykładach jako uzupełnienie lub podsumowanie rozmowy. Pomocą są też opisy obrazów malarskich tam, gdzie niezbędna jest dodatkowa wiedza katechety, oraz porady dotyczące zasad pisowni słownictwa religijnego lub trudnych wyrazów związanych z katechezą.

Scenariusz zawiera także opis tego, co można zapisać w zeszycie, i przykładowe odpowiedzi do pytań i zadań (KLUCZE DO ZADAŃ).

Przykładowa katecheza: PODRĘCZNIK, PORADNIK METODYCZNY 

Na stronie internetowej Wydawnictwa WAM: katechizmy.pl zamieszczone zostały interaktywne materiały multimedialne jako pomoc na katechezie w szkole i w domu.

Zobacz w sklepie Wydawnictwa WAM:

Prowadzę cię

Podręcznik do religii dla klasy 7 szkoły podstawowej

Prowadzę cię

Podręcznik metodyczny do nauki religii dla klasy 7 szkoły podstawowej

Prowadzę cię

E-Book – Poradnik metodyczny do nauki religii dla klasy 7 szkoły podstawowej

Prowadzę cię

Pakiet dla katechetów do klasy 7 szkoły podstawowej

Zapisz się do newslettera