Od 1 września 2020 roku w grupach przedszkolnych oraz klasach I i V szkoły podstawowej zacznie obowiązywać nowa „Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce”, przyjęta Uchwałą przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski 8 czerwca 2018 roku.

W związku z wprowadzonymi zmianami Wydawnictwo WAM przygotowało katechizmy do nauczania religii dla klasy 1 szkoły podstawowej w serii wydawniczej „Wierzę w Boga”. Przygotowany został katechizm, ćwiczenia dla ucznia oraz podręcznik metodyczny dla nauczyciela pt. „Bóg – nasz Ojciec”. Podręczniki są zgodne z programem nauczania katechezy dla klas I-IV szkoły podstawowej „Zaproszeni na ucztę z Jezusem”.

Do klasy 5 szkoły podstawowej przygotowany został podręcznik pt. „Szukam Cię”, w serii wydawniczej „Słuchaj, mój ludu”. Jest on dostosowany do realizacji programu katechezy dla klas V-VIII szkoły podstawowej „Bóg kocha i zbawia człowieka”.

Zapisz się do newslettera