WEBINARIA WYDAWNICTWA WAM DLA KATECHETÓW I NAUCZYCIELI 2021/2022

 

GRUDZIEŃ 2021

 

Awatary – jak je wykorzystać w pracy w przedszkolu z uwzględnieniem katechezy?

14.12.2021 (wtorek), godz. 18.00

Czas trwania: 1,5 h

Certyfikat: TAK

Odpłatność: TAK

Webibarium prowadzi:

Dorota Szlendak – nauczyciel dyplomowany z 20-letnim stażem pracy w przedszkolu, Ukończyła studia podyplomowe z wychowania przedszkolnego, psychologii dzieci i młodzieży, oraz z psychodietetyki.

Realizuje autorski program edukacji żywieniowej – Kuchnia lalki Jagody. Autorka książek „Dzieci na scenie” oraz „Teatrzyki z poradami na spotkania  z kłopotami”. Współpracowała z miesięcznikiem Katecheta

ZAKUP I ZAPIS NA WEBINAR na stronie sklepu internetowego Wydawnictwa WAM:
https://wydawnictwowam.pl/prod.awatary-jak-je-wykorzystac-w-pracy-w-przedszkolu-z-uwzglednieniem-katechezy.29973.htm?sku=89033

Więcej informacji o webinarium

Kiedy?

14.12.2021 (wtorek), godz. 18.00

Spotkanie on-line: komunikator Google Meet

Dla kogo?

Dla nauczycieli przedszkolnych, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, katechetów uczących w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach 1- 3.

Czas trwania: 1,5 godz.

Certyfikat: TAK

Odpłatność: TAK

ZAKUP I ZAPIS NA WEBINAR na stronie sklepu internetowego Wydawnictwa WAM: https://wydawnictwowam.pl/prod.awatary-jak-je-wykorzystac-w-pracy-w-przedszkolu-z-uwzglednieniem-katechezy.29973.htm?sku=89033

Dlaczego warto wziąć udział webinarium?

Uczestnicy kursu poznają metodę uatrakcyjniania zajęć poprzez wprowadzenie kart z postaciami (awatarami). Pozwoli to im rozwijać kreatywność dzieci i zaangażować  je  w działania podczas zajęć dydaktycznych. Dzięki tej metodzie poprzez wprowadzenie  zakładanego porządku, każde z dzieci będzie miało szansę wypowiedzieć się i wykazać    przez działanie. Podczas webinarium uczestnicy wzbogacą swój warsztat pracy warsztatu pracy o konkretne umiejętności we wprowadzaniu indywidualizacji w procesie nauczania, a także stymulowania dzieci/uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych.

Program webinarium:

 1. Przedstawienie pomysłu wprowadzenia kart z postaciami (awatarów) do scenariuszy  zajęć,
 2. Przedstawienie pomysłów na zajęcia z użyciem kart;
 3. Przestawienie treści z podstawy programowej, które można realizować korzystając z kart postaciami:

– U dziadka Franka na wsi (edukacja przyrodnicza)

– Tajemniczy ogród (edukacja przyrodnicza)

– Zaczarowany las (edukacja przyrodnicza)

– Kraina trolli (edukacja w zakresie praw dziecka) Przedstawienie pomysłów na przeprowadzenie katechezy z użyciem kart.

4. Przedstawienie opinii dzieci uczestniczących omawianych zajęciach.

Webinarium prowadzi:

Dorota Szlendak – nauczyciel dyplomowany z 20-letnim stażem pracy w przedszkolu, Ukończyła studia podyplomowe z wychowania przedszkolnego, psychologii dzieci i młodzieży, oraz z psychodietetyki.

Realizuje autorski program edukacji żywieniowej – Kuchnia lalki Jagody. Autorka książek „Dzieci na scenie” oraz „Teatrzyki z poradami na spotkania  z kłopotami”. Współpracowała z miesięcznikiem Katecheta.

STYCZEŃ 2022

 

Elementy pedagogiki ignacjańskiej w pracy nauczyciela i katechety.

 

Zapis wideo z webinarium:

Kiedy?

11.01.2022, godz. 18.00

Webinarium prowadzi:
ks. Mateusz Janyga SJ – wieloletni katecheta i nauczyciel w jezuickich szkołach w Polsce i zagranicą. Przez dwa lata uczył  matematyki i religii w Brooklyn Jesuit Prep w Nowym Jorku – szkoły dla ubogich dzieci imigrantów z Ameryki Łacińskiej. W Rzymie był katechetą przygotowującym dzieci do pierwszej komunii świętej, a w Czechach pracował w liceum. Przez kilka lat prowadził wspólnotę młodzieżową MAGIS w Gliwicach, której formacja opiera się na duchowości ignacjańskiej.
Jest kierownikiem do spraw katechizmów w Wydawnictwie WAM.

Czas trwania: 1,5 godz.

Certyfikat: TAK

Odpłatność:  WEBINAR JEST BEZPŁATNY

ZAPISY NA BEZPŁATNY WEBINAR: e-mail: [email protected] 

Więcej informacji o webinarium

Kiedy?

11.01.2022, godz. 18.00

ZAPISY NA BEZPŁATNY WEBINAR: e-mail: [email protected]

Spotkanie on-line za pomocą komunikatora Google Meet.

Dla kogo?

 • Dla nauczycieli i katechetów uczących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych;
 • Dla nauczycieli i katechetów zainteresowanych holistycznym rozwojem uczniów;
 • Nauczycieli oraz katechetów dla których ważny jest wszechstronny rozwój ucznia: intelektualny, psychofizyczny, moralny i duchowy;
 • Dla tych nauczycieli, wychowawców, katechetów, dla których ważne jest kreowanie i towarzyszenie uczniowi w procesie rozwoju intelektualnego,  psychoemocjonalnego, duchowego, prowadzącego do odkrycia swojego niepowtarzalnego rysu osobowości, bogactwa posiadanych talentów oraz tkwiącego w nich potencjału do rozwoju, a finalnie odkrycia swego życiowego zadania oraz  roli, którą może odegrać w życiu dla innych.

Czas trwania: 1,5 godz.

Certyfikat: TAK

Odpłatność: WEBINAR JEST BEZPŁATNY

ZAPISY NA BEZPŁATNY WEBINAR: e-mail: [email protected] 

Dlaczego warto wziąć udział webinarium?

Zakon jezuitów oparty na duchowości św. Ignacego z Loyoli prowadzi od prawie 500 lat szkoły i uczelnie na całym świecie. Pedagogika Ignacjańska, która wywodzi się z doświadczenia Ćwiczeń Duchowych, opracowanych przez założyciela jezuitów. Proponuje ona konkretną wizję człowieka, który żyje i rozwija się według zamysłu Stwórcy. Według tej wizji – każdy człowiek ma niepowtarzalną rolę w dziele zbawczym Boga, który nieustannie działa w świecie. Wydobycie na światło dzienne talentów i wartości człowieka stanowi nieodzowny element wychowania i edukacji.

Uczestnicy Webinarium m.in, zapoznają się z treściami skoncentrowanymi wokół następujących zagadnień:

– Głównymi założeniami  pedagogiki Ignacjańskiej, która pozwala:

 • rozwijać wyobraźnię uczniów oraz odpowiada na pytanie jak to robić, aby wykorzystać dla optymalnego rozwoju ucznia;
 • na znalezienie odpowiedzi na pytanie: Jak pomagać uczniom w wyrażaniu ich emocji?
 • kształtowanie u uczniów umiejętności jasnego i zrozumiałego wyrażania swojej opinii, po uprzednim zgromadzeniu wiedzy z różnych źródeł, przeanalizowaniu informacji dzięki wykształconej umiejętności krytycznego myślenia;
 • na znalezienie odpowiedzi na pytanie: Jak dokonywać dobrych wyborów w życiu?
 • na kształtowanie w uczniu umiejętności bieżącego i płynnego przeprowadzania refleksji nad tym, co się poznało i czego się doświadczyło w toku codziennego życia.

–  Sposobami zastosowania wybranych elementów pedagogiki ignacjańskiej  w pracy indywidualnej z uczniem, w pracy z grupą i w grupie (omówienie na konkretnych tematach zajęć lekcyjnych).

Program szkolenia:

 1. Omówienie tematu webinaru;
 2. Najważniejsze założenia pedagogiki ignacjańskiej, które m.in. w czasie lekcji pomagają:

– zaangażować każdego ucznia osobiście

– pokazać wartość pracy w grupie

– odsłonić różne talenty uczniów w klasie

– przeprowadzić refleksję nad tym co dla każdego jest ważne i wartościowe

3. Elementy pedagogiki ignacjańskiej, znajdujące zastosowanie w codziennej pracy nauczyciela

4. Przykłady zastosowania pedagogiki ignacjańskiej w pracy indywidualnej z uczniem

5. Przykłady zastosowania pedagogiki ignacjańskiej w pracy w grupie uczniów oraz z grupą

6. Przykłady tematów lekcji z wykorzystaniem elementów pedagogiki ignacjańskiej

7. Zadania problemowe i próby ich rozwiązania

8. Pytania i dyskusja

9. Ewaluacja webinarium

Webinarium prowadzi:

ks. Mateusz Janyga SJ – wieloletni katecheta i nauczyciel w jezuickich szkołach w Polsce i zagranicą. Przez dwa lata uczył  matematyki i religii w Brooklyn Jesuit Prep w Nowym Jorku – szkoły dla ubogich dzieci imigrantów z Ameryki Łacińskiej.  W Rzymie był katechetą przygotowującym dzieci do pierwszej komunii świętej, a w Czechach pracował w liceum. Przez kilka lat prowadził wspólnotę młodzieżową Magis w Gliwicach, której formacja opiera się na duchowości Ignacjańskiej Jest kierownikiem do spraw katechizmów w Wydawnictwie WAM.

 

Escape room na lekcji religii.

 

Zapis wideo z webinarium:

13.01.2022, godz. 19.00

Webinarium prowadzi:
Joanna Staniś-Rzepka – doktor katechetyki, nauczyciel religii w Szkole Podstawowej w Śnieciskach, doradca katechetyczny Archidiecezji Poznańskiej,.
Wykładowca na Wydziale Teologicznym  UAM w Poznaniu, w Szkole Katechistów. Autorka szkoleń i kursów dla nauczycieli religii.

Czas trwania: 1,5 godz.

Certyfikat: TAK

Odpłatność: TAK

ZAKUP I ZAPIS NA WEBINAR na stronie sklepu internetowego Wydawnictwa WAM: 

https://wydawnictwowam.pl/prod.escape-room-na-lekcji-religii.30224.htm?sku=89242

Więcej informacji o webinarium

Kiedy?

13.01.2022, godz. 19.00

Spotkanie on-line za pomocą komunikatora Google Meet.

Dla kogo?

Dla nauczycieli i katechetów uczących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Czas trwania: 1,5 godz.

Certyfikat: TAK

Odpłatność: TAK

ZAKUP I ZAPIS NA WEBINAR na stronie sklepu internetowego Wydawnictwa WAM: 

https://wydawnictwowam.pl/prod.escape-room-na-lekcji-religii.30224.htm?sku=89242

Dlaczego warto wziąć udział webinarium?

Nauczyciele i katecheci biorący udział w webinarium:

– wzbogacą swój warsztat t pracy o nowe kompetencje informatyczne;

– poznają nowe metody pracy z uczniami, szczególnie uczniami zdolnymi;

– poznają aplikacje do tworzenia ciekawych multimedialnych pomocy dydaktycznych;

– odkryją nowe możliwości wykorzystania sieci internetowej, jako narzędzia oraz miejsca ewangelizacji i nowoczesnej katechezy;

Webinarium prowadzi:

Joanna Staniś-Rzepka – doktor katechetyki, nauczyciel religii w Szkole Podstawowej w Śnieciskach, doradca katechetyczny Archidiecezji Poznańskiej,. Wykładowca na Wydziale Teologicznym  UAM w Poznaniu, w Szkole Katechistów. Autorka szkoleń i kursów dla nauczycieli religii.

 

LUTY 2022

 

Podstawy prawne zawodu nauczyciela religii   

Kiedy?

UWAGA!!! Nowy termin webinarium: 9.02.2022, godz. 17.00

Webinarium prowadzi:

Zbigniew Szulczyk SJ – jezuita, nauczyciel, trener,. Ukończył psychologię pozytywną na Uniwersytecie SWPS.
Autor serii szkoleń dla nauczycieli na temat podstaw prawnych, komunikacji oraz pracy z grupą.

Zaproszenie na webinar:

 

Czas trwania: 3 godz.

Certyfikat: TAK

Odpłatność: WEBINAR JEST BEZPŁATNY

ZAPISY NA BEZPŁATNY WEBINAR: e-mail: [email protected] (zapisy przyjmujemy do 8.02.2022, do godz. 15.00)

Więcej informacji o webinarium

Kiedy?

UWAGA!!!

Nowy termin webinarium: 9.02.2022, godz. 17.00

Spotkanie on-line za pomocą komunikatora Google Meet.

Dla kogo?

Dla nauczycieli, wychowawców i katechetów uczących w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych;

Czas trwania: 3 godz.

Certyfikat: TAK

ZAPISY NA BEZPŁATNY WEBINAR: e-mail: [email protected] (zapisy przyjmujemy do 8.02.2022, do godz. 15.00)

Dlaczego warto wziąć udział webinarium?

Zawód nauczyciela jest jednym z najbardziej skomplikowanych pod względem prawnym zawodów w Polsce. Jest tak dlatego, ponieważ nauczyciela obowiązują zarówno przepisy prawa powszechnego jak i prawa oświatowego, które jest bardzo obszerne. W przypadku nauczyciela religii obowiązują go dodatkowo przepisy wewnętrzne prawa kościelnego jak i rozporządzenia ministra oświaty odnoszące się bezpośrednio do pracy nauczyciela religii w szkole. Prawo obowiązuje każdego. Niezależnie od tego, czy zna przepisy czy też nie. Jak więc odnaleźć się w gąszczu ustaw i rozporządzeń? Do czego jesteśmy jako nauczyciele zobowiązani, a co zależy od naszej dobrej woli? Co jako nauczyciele  powinniśmy wiedzieć, aby spokojnie funkcjonować w systemie oświaty? Na te i wiele innych pytań odpowiedzą treści poruszane podczas tego webinarium.  Podczas zajęć będziemy w małych grupach odpowiadać na sytuacje problemowe z „życia codziennego” nauczyciela  odwołując się do obowiązujących obecnie przepisów prawa oświatowego i powszechnego.

Program szkolenia:

 1. Omówienie tematu webinarium;
 2. Omówienie najważniejszych zagadnień z odwołaniem się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego i powszechnego m.in.:
 • obowiązków nauczyciela;
 • statusu nauczyciela religii i przedmiotów nieobowiązkowych w szkołach publicznych;
 • wymaganych kwalifikacji wobec nauczyciela;
 • nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy;
 • odpowiedzialność karna, cywilna, dyscyplinarna i porządkowa nauczyciela;
 • awans zawodowy;
 • rodzaje urlopów obowiązujących nauczyciela, dodatkowe dni wolne oraz możliwość skorzystania z dodatkowej pomocy zdrowotnej;
 • odpowiedzialność za ochronę danych osobowych oraz urzędowa droga komunikacji z rodzicami;
 • organizacja wypoczynku i wycieczek szkolnych.

4. Przykłady zastosowania wybranych przepisów prawa do rozwiązywania sytuacji problemowych pojawiających się w rzeczywiistości edukacyjnej.

5. Praca w grupach.

6. Pytania i dyskusja

7. Ewaluacja webinarium

Webinarium prowadzi:

Zbigniew Szulczyk SJ – jezuita, nauczyciel, trener,. Ukończył psychologię pozytywną na Uniwersytecie SWPS, autor serii szkoleń dla nauczycieli na temat podstaw prawnych, komunikacji oraz pracy z grupą.

MARZEC 2022

 

Trudny rodzic – podstawy prawne.

Kiedy? 

10.03.2022, godz. 17.00

Webinarium prowadzi:
Zbigniew Szulczyk SJ
– jezuita, nauczyciel, trener,. Ukończył psychologię pozytywną na Uniwersytecie SWPS.
Autor serii szkoleń dla nauczycieli na temat podstaw prawnych, komunikacji oraz pracy z grupą.

Czas trwania: 3 godz.

Certyfikat: TAK

Odpłatność: WEBINARIUM JEST BEZPŁATNE

ZAPISY NA BEZPŁATNY WEBINAR: e-mail: [email protected] (zapisy przyjmujemy do 9.02.2022, do godz. 15.00)

Więcej informacji o webinarium

Kiedy?

10.03.2022, godz. 17.00

Spotkanie on-line za pomocą komunikatora Google Meet.

Dla kogo?

Dla nauczycieli, wychowawców i katechetów uczących w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych;

Czas trwania: 3 godz.

Certyfikat: TAK

Odpłatność: WEBINAR JEST BEZPŁATNY

ZAPISY NA BEZPŁATNY WEBINAR: e-mail: [email protected] (zapisy przyjmujemy do 9.03.2022, do godz. 15.00)

Dlaczego warto wziąć udział webinarium?

Coraz częściej nauczyciele spotykają się z problemem zaniedbania obowiązków rodzicielskich, agresji, wymuszania, braku kultury ze strony rodziców. W przypadku braku znajomości podstaw prawnych regulujących relację rodzica ze szkołą, relacje rodzic – nauczyciel, bardzo łatwo jest dać się zastraszyć lub też wejść w konflikt, który może skończyć się dla nauczyciela postępowaniem dyscyplinarnym lub sądowym, niosącym za sobą poważne skutki.

Jakie więc są przepisy regulujące relacje nauczyciela z rodzicem? Jakie są obowiązki nauczyciela, które jest zobowiązany wypełnić? Kiedy roszczenia rodzica mają podstawę, a kiedy są bezpodstawne? Czy nauczyciel posiada jakąkolwiek ochronę prawną? Jeśli tak to jaką? Na te i wiele innych pytań spróbujemy poszukać odpowiedzi podczas webinarium: „Trudny rodzic – podstawy prawne”.

W małych grupach wspólnie poszukamy odpowiedzi na możliwe sytuacje problemowe z odniesieniem do przepisów obowiązującego prawa. Powinno to zapewnić każdemu nauczycielowi poczucie bezpieczeństwa, aby nie dał się zastraszyć w sytuacjach stresowych oraz miał większą świadomość swoich obowiązków, wymaganych przez przepisy, które jest po prostu zobowiązany wypełnić.

Program szkolenia:

 1. Omówienie tematu webinarium;
 2. Omówienie najważniejszych zagadnień z odwołaniem się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego i powszechnego m.in.:
 • Ocenianie osiągnięć edukacyjnych oraz zachowania ucznia,
 • Nieobecność ucznia, odbieranie dziecka ze szkoły oraz zaniedbanie obowiązków rodzicielskich,
 • Ochrona prawna nauczyciela,
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna, karna i cywilna nauczyciela,
 • Uczeń pełnoletni w szkole.

4. Przykłady zastosowania wybranych przepisów prawa do rozwiązywania sytuacji problemowych pojawiających się w rzeczywistości edukacyjnej.

5. Praca w grupach.

6. Pytania i dyskusja

7. Ewaluacja webinarium

Webinarium prowadzi: Zbigniew Szulczyk SJ – jezuita, nauczyciel, trener. Ukończył psychologię pozytywną na Uniwersytecie SWPS. Autor serii szkoleń dla nauczycieli na temat podstaw prawnych, komunikacji oraz pracy z grupą.

Praca z Pismem Świętym na katechezie część 1

15.03.2022., godz. 18.00

 

Webinarium prowadzi:

Monika Filińska – koordynator katechetyczny WAM, katecheta, socjolog edukacji, pedagog: i m.in. z zakresu pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej,
terapeuta zajęciowy pracujący w nurcie terapii przez twórczość, edukacji szkolnej i wczesnoszkolnej, specjalista z zakresu wykorzystania komputerów i technologii informatycznych w edukacji,
wieloletni pracownik naukowo- dydaktyczny Wydziały Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (obecnie Instytutu Nauk Pedagogicznych UMK).

Czas trwania: 1,5 godz.

Certyfikat: TAK

Odpłatność: WEBINAR JEST BEZPŁATNY

ZAPISY NA BEZPŁATNY WEBINAR: e-mail: [email protected] (zapisy przyjmujemy do 14.03.2022, do godz. 15.00)

Więcej informacji o webinarium

Kiedy?

15.03.2022., godz. 18.00

Spotkanie on-line za pomocą komunikatora Google Meet.

Dla kogo?

Dla katechetów uczących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Czas trwania: 1,5 godz.

Certyfikat: TAK

Odpłatność: WEBINAR JEST BEZPŁATNY

ZAPISY NA BEZPŁATNY WEBINAR: e-mail: [email protected] (zapisy przyjmujemy do 14.03.2022, do godz. 15.00)

Dlaczego warto wziąć udział webinarium?

 • Nauczyciele i katecheci poznają szereg różnorodnych pomocy dydaktycznych: kart pracy, katechetycznych kart  do gry, quizów, krzyżówek, gier planszowych, które można wykorzystać do pracy z Pismem Świętym na lekcji religii;
 • Poznają narzędzia informatyczne (programy i aplikacje komputerowe) dzięki, którym efektywnie i samodzielnie można przygotować w/w. pomoce dydaktyczne;
 • Propozycje scenariuszy katechezy z wykorzystaniem tekstów z Pisma Świętego oraz odpowiednio dobranych i skonstruowanych pomocy dydaktycznych;

Webinarium prowadzi:

Monika Filińska – koordynator katechetyczny WAM, katecheta, socjolog edukacji, pedagog: i m.in. z zakresu pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, wieloletni terapeuta zajęciowy pracujący w nurcie terapii przez twórczość, edukacji szkolnej i wczesnoszkolnej, specjalista z zakresu wykorzystania komputerów i technologii informatycznych w edukacji; wieloletni pracownik naukowo- dydaktyczny Wydziały Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (obecnie Instytutu Nauk Pedagogicznych UMK).

Praca z Pismem Świętym na katechezie część 2

22.03.2022., godz. 18.00

 

Webinarium prowadzi:
Monika Filińska – koordynator katechetyczny WAM, katecheta, socjolog edukacji, pedagog: i m.in. z zakresu pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej,
terapeuta zajęciowy pracujący w nurcie terapii przez twórczość, edukacji szkolnej i wczesnoszkolnej, specjalista z zakresu wykorzystania komputerów i technologii informatycznych w edukacji,
wieloletni pracownik naukowo- dydaktyczny Wydziały Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (obecnie Instytutu Nauk Pedagogicznych UMK).

Czas trwania: 1,5 godz.

Certyfikat: TAK

Odpłatność: WEBINAR JEST BEZPŁATNY

ZAPISY NA BEZPŁATNY WEBINAR: e-mail: [email protected] (zapisy przyjmujemy do 21.03.2022, do godz. 15.00)

Więcej informacji o webinarium

Kiedy?

22.03.2022, godz. 18.00

Spotkanie on-line za pomocą komunikatora Google Meet.

Dla kogo?

Dla katechetów uczących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Czas trwania: 1,5 godz.

Certyfikat: TAK

ZAPISY NA BEZPŁATNY WEBINAR: e-mail: [email protected] (zapisy przyjmujemy do 21.03.2022, do godz. 15.00)

Dlaczego warto wziąć udział webinarium?

Katecheci i nauczyciele uczestniczący w Webinarium:

 • Poznają narzędzia informatyczne (programy i aplikacje komputerowe) dzięki, którym efektywnie i samodzielnie można przygotować multimedialne pomoce dydaktyczne;
 • Otrzymają kompendium podstawowej wiedzy jak rozpocząć pracę z proponowanymi programami i aplikacjami służącymi do przygotowania interaktywnych pomocy dydaktycznych;
 • Zapoznają się ze scenariuszami katechezy z wykorzystaniem tekstów z Pisma Świętego oraz multimedialnymi pomocami dydaktycznymi;

 

Webinarium prowadzi:

Monika Filińska – koordynator katechetyczny WAM, katecheta, socjolog edukacji, pedagog: i m.in. z zakresu pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, wieloletni terapeuta zajęciowy pracujący w nurcie terapii przez twórczość, edukacji szkolnej i wczesnoszkolnej, specjalista z zakresu wykorzystania komputerów i technologii informatycznych w edukacji, wieloletni pracownik naukowo- dydaktyczny Wydziały Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (obecnie Instytutu Nauk Pedagogicznych UMK).

Trudny rodzic – sztuka komunikacji

31.03.2022, godz. 17.00

 

Webinarium prowadzi:
Zbigniew Szulczyk SJ
– jezuita, nauczyciel, trener,. Ukończył psychologię pozytywną na Uniwersytecie SWPS.
Autor serii szkoleń dla nauczycieli na temat podstaw prawnych, komunikacji oraz pracy z grupą.

Czas trwania: 3 godz.

Certyfikat: TAK

Odpłatność: WEBINAR JEST BEZPŁATNY

ZAPISY NA BEZPŁATNY WEBINAR: e-mail: [email protected] (zapisy przyjmujemy do 30.03.2022, do godz. 15.00)

Więcej informacji o webinarium

Kiedy?

30.03.2022, godz. 17.00

Spotkanie on-line za pomocą komunikatora Google Meet.

Dla kogo?

Dla nauczycieli, wychowawców i katechetów uczących w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych;

Czas trwania: 3 godz.

Certyfikat: TAK

Odpłatność: WEBINAR JEST BEZPŁATNY

ZAPISY NA BEZPŁATNY WEBINAR: e-mail: [email protected] (zapisy przyjmujemy do 30.03.2022, do godz. 15.00)

Coraz częściej nauczyciele spotykają się z problemem „trudnego rodzica”, który nie realizuje swoich obowiązków rodzicielskich, jest bierny, nie bierze odpowiedzialności za wychowanie swojego dziecka. Niejednokrotnie rodzice próbują wymusić na nauczycielu podwyższenie oceny, szantażując go donosem do dyrektora szkoły, organu prowadzącego lub kuratorium oświaty. Nierzadko rodzic  bywa w stosunku do nauczyciela agresywny i niekulturalny. W jaki sposób przygotować się do niełatwej rozmowy z rodzicem? W jaki sposób reagować i prowadzić rozmowę, aby doprowadzić do zrozumienia przez rodzica problemu i poszukać konstruktywnego rozwiązania dla dobra dziecka? W jaki sposób formułować komunikat, aby miał szansę zostać odpowiednio odebrany i zrozumiany? Na te i wiele innych pytań spróbujemy znaleźć odpowiedź podczas webinarium „Trudny rodzic – sztuka komunikacji”.

Podczas zajęć poznamy podstawy teorii analizy transakcyjnej, zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Podejmiemy refleksję nad pozycją, z której komunikujemy się z rodzicem oraz nauczymy się identyfikować pozycję, z której komunikuje się z nami rozmówca. Może być to pozycja tzw. „rodzica”, który wie lepiej i wydaje polecenia lub się opiekuje. Pozycja „dorosłego”, który przede wszystkim przekazuje informacje lub pozycja „dziecka”, które reaguje spontanicznie pod wpływem emocji złością lub uległością. W każdej trudnej rozmowie komunikujemy się z poziomu którejś pozycji, reagując złością, uległością, wydając polecenia, lub też przekazując informacje. Każdy z uczestników podejmie refleksję na temat pozycji, z jakiej najczęściej komunikuje się w sytuacjach stresowych. Za pomocą metody odgrywania sytuacji problemowych nauczymy się dobierać reakcje adekwatnie do potrzeb, które najlepiej sprzyjają rozwiązaniu problemów.

Podczas zajęć również nauczymy się konstruować komunikat według odpowiedniego schematu na podstawie książki Marshalla Rosenberga „Porozumienie bez przemocy” oraz poznamy podstawowe zasady komunikacji niewerbalnej, aby odczytywać mowę ciała rozmówcy oraz swoim ciałem pokazywać to, co w danym momencie chcemy przekazać.

Program szkolenia:

 1. Omówienie tematu webinarium;
 2. Podczas zajęć zostaną poruszone następujące zagadnienia
 • Podstawowe zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • Przykładowe sytuacje konfliktowe nauczyciela z rodzicem oraz możliwe ich rozwiązania,
 •  Ćwiczenie najbardziej adekwatnych do sytuacji reakcji.

4. Omówienie podstaw teorii analizy transakcyjnej oraz zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

5. Praca w grupach. Scenki z przedstawiające sytuacje problemowe w relacji nauczyciel – rodzic.

6. Pytania i dyskusja

7. Ewaluacja webinarium

Webinarium prowadzi:

Zbigniew Szulczyk SJ – jezuita, nauczyciel, trener,. Ukończył psychologię pozytywną na Uniwersytecie SWPS. Autor serii szkoleń dla nauczycieli na temat podstaw prawnych, komunikacji oraz pracy z grupą.

 

KWIECIEŃ 2022

 

Dlaczego warto pracować z podręcznikiem do klasy 3 Wydawnictwa WAM?

19.04.2022, godz. 18.00

 

Czas trwania: 1,5 godz.

Certyfikat: TAK

Odpłatność: WEBINAR JEST BEZPŁATNY

ZAPISY NA BEZPŁATNY WEBINAR: e-mail: [email protected] (zapisy przyjmujemy do 18.04.2022, do godz. 15.00)

Webinarium prowadzą:
Autorzy podręcznika do religii WAM do klasy 3 SP

Więcej informacji o webinarium

Kiedy?

19.04.2022, godz. 18.00

Spotkanie on-line za pomocą komunikatora Google Meet

Czas trwania: 1,5 godz.

Certyfikat: TAK

Odpłatność: 

ZAPISY NA BEZPŁATNY WEBINAR: e-mail: [email protected] (zapisy przyjmujemy do 18.04.2022, do godz. 15.00)

Webinarium prowadzą:

Autorzy podręcznika do religii WAM do klasy 3 SP

Wykorzystanie filmu podczas katechezy

26.04.2022, godz. 18.00

 

Aleksandra Bałoniak – nauczycielka religii z 30 letnim stażem pracy w szkołach ponadgimnazjalnych, przez 19 lat zastępca redaktora naczelnego miesięcznika „Katecheta”.
Autorka podręczników, projektów edukacyjnych i pomocy metodycznych do nauki religii. Członek honorowy Stowarzyszenia Pedagogów NATAN, członek Stowarzyszenia Katechetyków Polskich.
Członek zespołu ekspertów ds. opracowania nowej podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce oraz nowego programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach (2015-2018).

Certyfikat: TAK

Odpłatność: WEBINAR JEST BEZPŁATNY

ZAPISY NA BEZPŁATNY WEBINAR: e-mail: [email protected] (zapisy przyjmujemy do 25.04.2022, do godz. 15.00)

Więcej informacji o webinarium

Kiedy?

26.04.2022, godz. 18.00

Spotkanie on-line za pomocą komunikatora Google Meet

Certyfikat: TAK

Odpłatność: WEBINAR JEST BEZPŁATNY

ZAPISY NA BEZPŁATNY WEBINAR: e-mail: [email protected] (zapisy przyjmujemy do 25.04.2022, do godz. 15.00)

Dla kogo?

Nauczycieli religii pracujących z młodzieżą

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 1. Uczestnicy, dowiedzą się, że film może okazać się atrakcyjnym narzędziem do realizacji wymagań Podstawy Programowej nauczania religii.
 2. Zostaną wyposażeni w kompetencje jak dobierać wątki filmowe do treści programowych na poziomie szkoły ponadpodstawowej.
 3. Poznają aktywizujące metody nauczania, które pomagają osiągnąć założone cele na lekcjach z wykorzystaniem filmu.

 

Krótki program webinarium:

 1. Wpływ filmu na kształtowanie 8 inteligencji
 2. Priorytety w kształtowaniu postaw z wykorzystaniem filmu i mediów
 3. Film jako środek dydaktyczny
 4. Oddziaływanie filmu na ucznia Jakie filmy na lekcje religii?
 5. Zasady emisji filmu podczas lekcji Zasady dyskusji po emisji filmu
 6. Zalety pracy z filmem Metody aktywizujące przydatne w pracy z filmem

 

Webinarium prowadzi:

Aleksandra Bałoniak – nauczycielka religii z 30 letnim stażem pracy w szkołach ponadgimnazjalnych, przez 19 lat zastępca redaktora naczelnego miesięcznika „Katecheta”, autorka podręczników, projektów edukacyjnych i pomocy metodycznych do nauki religii. Członek honorowy Stowarzyszenia Pedagogów NATAN, członek Stowarzyszenia Katechetyków Polskich. Członek zespołu ekspertów ds. opracowania nowej podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce oraz nowego programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach (2015-2018).

 

MAJ 2022

 

Po co podręcznik na katechezie? Metody pracy z podręcznikami WAM w klasach 5-7.

17.05.2022, godz. 16.00

 

Webinarium prowadzą: Teresa Czarnecka i Magdalena Hutyra

Czas trwania: 1,5 godz.

Certyfikat: TAK

Odpłatność: WEBINAR JEST BEZPŁATNY

ZAPISY NA BEZPŁATNY WEBINAR: e-mail: [email protected] (zapisy przyjmujemy do 16.05.2022, do godz. 15.00)

Więcej informacji o webinarium

Kiedy?

17.05.2022, godz. 16.00

Spotkanie on-line za pomocą komunikatora Google Meet

Czas trwania: 1,5 godz.

Certyfikat: TAK

Odpłatność: NIE

ZAPISY NA BEZPŁATNY WEBINAR: e-mail: [email protected] (zapisy przyjmujemy do 16.05.2022, do godz. 15.00)

Webinarium prowadzą: Teresa Czarnecka i Magdalena Hutyra

 

CZERWIEC 2022

 

Pomoce do pracy z uczniami z różnorodnymi niepełnosprawnościami: zaburzeniami w rozwoju fizycznym, intelektualnym
oraz problemami psychicznymi na katechezie
.

14.06.2022, godz. 18.00

 

Webinarium prowadzi:
Monika Filińska – koordynator katechetyczny WAM, katecheta, socjolog edukacji, pedagog, m.in. z zakresu pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej,
wieloletni terapeuta zajęciowy pracujący w nurcie terapii przez twórczość, edukacji szkolnej i wczesnoszkolnej, specjalista z zakresu wykorzystania komputerów i technologii informatycznych w edukacji,
wieloletni pracownik naukowo- dydaktyczny Wydziały Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (obecnie Instytutu Nauk Pedagogicznych UMK)

Czas trwania: 1,5 godz.

Certyfikat: TAK

Odpłatność: WEBINARIUM JEST BEZPŁATNE

ZAPISY NA BEZPŁATNY WEBINAR: e-mail: [email protected] (zapisy przyjmujemy do 13.06.2022, do godz. 15.00)

Więcej informacji o webinarium

Kiedy?

Data webinarium: 14.06.2022, godz. 18.00

Spotkanie on-line za pomocą komunikatora Google Meet

Czas trwania: 1,5 godz.

Certyfikat: TAK

Odpłatność: WEBINARIUM JEST BEZPŁATNE

ZAPISY NA BEZPŁATNY WEBINAR: e-mail: [email protected] (zapisy przyjmujemy do 13.06.2022, do godz. 15.00)

Webinarium prowadzi:

Monika Filińska – koordynator katechetyczny WAM, katecheta, socjolog edukacji, pedagog, m.in. z zakresu pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, wieloletni terapeuta zajęciowy pracujący w nurcie terapii przez twórczość, edukacji szkolnej i wczesnoszkolnej, specjalista z zakresu wykorzystania komputerów i technologii informatycznych w edukacji, wieloletni pracownik naukowo- dydaktyczny Wydziały Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (obecnie Instytutu Nauk Pedagogicznych UMK);

 

Kontakt w sprawie webinariów:

e-mail: [email protected]

tel.: (12) 629 34 51

Zapisz się do newslettera